Prace Dyplomowe: Baza INTE (konwersja z Micro CD/ISIS)
prezentacja nr mfn: tak nie prezentacja haseł przedmiotowych: tak nie
Hasło przedmiotowe:     
Tytuł pracy dyplomowej:     
Nazwisko Autora:      Imię Autora:     
Nazwisko Promotora:      Imi Promotora:     
Miejsce powstania pracy:     
Rok wydania: od do
Nr MFN: od do
Sygnatura:     
Uporządkowanie
według: